KRISTINE IN CONCERT

Lidenskapelig uttrykk og genuin tilstedeværelse

På konsert presenterer Kristine et genremessig spennende og bredt repertoar fra det romantiske og teknisk brilliante via det rytmiske pop/jazzinspirerte, til et vakkert utvalg av hennes egne fargesterke komposisjoner.

Velkommen inn!

 
Foredrag.jpeg

«KRISTINES METODE»
MUSIKKFAT OG ELEVOPPVÅKNING

Instrumentalopplæring i gruppe

Undervisningsmetoden gir nye muligheter og mer effektiv utnyttelse av undervisningstimene ved knappe tidsressurser i den kommunale musikk- og kulturskolen. Opplegget mangedobler undervisningstiden for elevene og skaper flere møtepunkter som tjener eleven både miljø og kunnskapsmessig.

Mange lærere har opplevd både «samlebåndsfølelse», utbrenthet og følelsen av aldri å ha tid nok til hver enkelt elev. Med "Kristines metode" kan undervisningshverdagen fylles av opplagthet og optimisme, og ikke minst den gode følelsen det er å rekke over alt musikkfaglig innhold. Samtidig er det tid til overs for mellommenneskelig kontakt mellom elev og lærer, et viktig grunnlag for trivsel og mestringsglede.

Undervisningsmodellen er basert på mine undervisningserfaringer gjennom 30 år. Opplegget er utviklet med vekt på pianoundervisning men kan tilpasses alle instrumenter!

«Kristine Bratlies foredrag om hvordan hun som pianolærer skaper indre motivasjon hos elevene, et godt læringsmiljø, fellesskap og attpåtil innfrir ambisjonene fra rammeplanen er vel verdt å lytte til.

Med eksempler fra egen praksis viser hun hvordan man kan klare å løse utfordringene alle instrumentalpedagoger står ovenfor i en travel hverdag. Hun påstår til og med å klare det med livslyst og overskudd. Er det ikke det vi alle lengter etter?

Dette er et foredrag alle ansatte i landets kulturskoler bør høre!»


Rune Thieme

Kultursjef

Rælingen kommune


«Bratlie er en tydelig og dyktig formidler, og jeg ble fascinert av hennes evne til å kommunisere metoden og arbeidet sitt på flere nivåer - fra det praktiske til det filosofiske.

Bratlie viser med eksempler at hun tar elevene på alvor, og hun beskriver hvordan metoden er med på å vekke elevenes indre motivasjon når de får eierskap til stoffet, og må ta ansvar for egen læring.»


Hanna Ådnøy Remmen

Musikkterapeut og allmennlærer


«Kristine har utviklet sin egen pianometodikk som har påvirket hele regionen, og framstår som en enestående pedagog.»


Finn Evensen

Rektor Lørenskog musikk- og kulturskole